سفارش تبلیغ
صبا ویژن
من ِ بی خاطر

 

آمدنم به خاطر خودم بود.


رفتنم به خاطر تو.


کسی نبود تا به خاطرش بمانم...


 

عکس


[ دوشنبه 91/11/30 ] [ 7:10 عصر ] [ سحر ] نظر
من «من» را ویران می کنم...

هنوز نتوانسته ام خودم را بشناسم.


ای من...


تو را تکه تکه خواهم کرد برای دیدن درونت.


باید تو را بشکنم و از نو بسازم.


تخریبت بر من واجب است.


کمی طاقت بیاور این درد را.


فقط به خاطر من...


به خاطر خودت....
[ چهارشنبه 91/11/18 ] [ 5:1 عصر ] [ سحر ] نظر
گمشده من کجاست؟


این روزها به دنبال گمشده ام تا آسمان هم رفته ام.


او را برای لحظه ای دیدم اما پرید.


سهم من از دستهای نوازشگر او چه بود؟


او باز هم خواهد آمد و موهای مرا دانه به دانه به دست نسیم خواهد سپرد.


دلم را به پایش قربانی می کنم تا برگردد.

 [ شنبه 91/11/7 ] [ 11:25 صبح ] [ سحر ] نظر

::

˜Ï ãæÒí˜