سفارش تبلیغ
صبا ویژن
گمشده من کجاست؟


این روزها به دنبال گمشده ام تا آسمان هم رفته ام.


او را برای لحظه ای دیدم اما پرید.


سهم من از دستهای نوازشگر او چه بود؟


او باز هم خواهد آمد و موهای مرا دانه به دانه به دست نسیم خواهد سپرد.


دلم را به پایش قربانی می کنم تا برگردد.

 [ شنبه 91/11/7 ] [ 11:25 صبح ] [ سحر ] نظر

˜Ï ãæÒí˜