سفارش تبلیغ
صبا ویژن
من «من» را ویران می کنم...

هنوز نتوانسته ام خودم را بشناسم.


ای من...


تو را تکه تکه خواهم کرد برای دیدن درونت.


باید تو را بشکنم و از نو بسازم.


تخریبت بر من واجب است.


کمی طاقت بیاور این درد را.


فقط به خاطر من...


به خاطر خودت....
[ چهارشنبه 91/11/18 ] [ 5:1 عصر ] [ سحر ] نظر

˜Ï ãæÒí˜